De zeven ‘oude’ windturbines van Windpark Westerse Polder worden vervangen door vijf modernere windturbines. 

Wat gaat er precies gebeuren?
De zeven windturbines worden vervangen door vijf Enercon E-126 EP3 windturbines, met een vermogen van 4MW per turbine. De rotordiameter is 127 meter en de ashoogte 135 meter. Deze windturbines wekken samen voor ongeveer 20.000 huishoudens groene stroom op tegen 1.500 met het oude windpark. Zo wordt met minder windturbines, aanzienlijk meer groene stroom opgewekt dan met de ‘oude’ zeven!

Planning
De windturbines zijn in de zomer van 2019 weggehaald, na die tijd is hard gewerkt aan onder andere de wegen, fundaties, kraanopstelplaatsen en elektrische infrastructuur. De laatste nieuwe windturbines worden gemonteerd en in het voorjaar van 2021 zal het park gereed zijn.