December 2021
Beoogde uitgifte obligatielening aan omwonenden.

Augustus 2021
Oplevering windpark.

Najaar 2020
Alle infrastructuur (parkwegen, kraanplaatsen, netaansluitingskabel, transformatorstation) zijn gereed.

Zomer 2019
De ‘oude’ windturbines zijn weggehaald.

Begin 2019
De vergunningen om het project te bouwen zijn onherroepelijk geworden na het vonnis  door de Raad van State.

Begin 2018
De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep tegen de omgevings- en waterwetvergunning, ongegrond verklaard. Inmiddels is tegen dit besluit hoger beroep aangespannen bij de Raad van State. Onder de Crisis- en Herstelwet dient binnen 6 maanden na 29 maart 2018 uitspraak gedaan te worden.

13 maart 2017
Op 20 mei 2016 is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van vijf windturbines op het perceel Westerse Polder in Numansdorp. Eind februari 2017 heeft de gemeente Cromstrijen de vergunning verleend. Het besluit (de omgevingsvergunning) en bijbehorende stukken lagen vanaf 13 maart 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Het besluit is met bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

11 januari 2017 
Op woensdag 11 januari 2017 ondertekenden HW Duurzaam, de170111 ondertekening intentieovereenkomst
ontwikkelaars van de windparken in de Hogezandse en Westerse Polder en de gemeente Cromstrijen een intentieovereenkomst. Met deze ondertekening is participatie door derden bij de realisatie van de genoemde windparken in Cromstrijen een stap dichterbij. Door middel van obligaties wordt het voor inwoners mogelijk te participeren in de windturbines. De gemeente Cromstrijen bracht hierover het volgende persbericht uit.

20 oktober 2016  
Op donderdag 20 oktober 2016 vond een inloopavond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis waar alle informatie over het project beschikbaar was.

3 oktober 2016
 De aanvraag voor de omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit, de ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende stukken lagen vanaf 3 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage bij het Servicecentrum van het gemeentehuis, Buttervliet 1 in Numansdorp. De stukken kunt u hieronder raadplegen.

31 augustus 2016
De flora en fauna ontheffing is aangevraagd.

23 augustus 2016
De waterwetvergunning is verleend.

20 mei 2016
De omgevingsvergunningaanvraag is
ingediend. Hierop is de uitgebreide procedure van toepassing.