De locatie ligt nabij Numansdorp in de Westerse Polder (gemeente Hoeksche Waard, Zuid-Holland) aan de oever van het noordoostelijke deel van het Haringvliet ten westen van de A29 en is gesitueerd aan de voet van de noordzijde van de Hoge Westerse Zomerpolderse Kade.

wpsituatie.png

De locatie bestaat grotendeels uit grasland en heeft een waterkerende functie, waarbij ook een gemaal aanwezig is. Het gebied direct ten noorden van het beoogde windpark bestaat zowel uit bouw- en grasland en is doorsneden door enkele sloten. Op de percelen wordt regelmatig gewisseld tussen teelt van gewassen en grasland. In het westelijk deel van het plangebied ligt een klein populierenbos. Direct ten westen van het windpark ligt het buitendijkse gebied ‘Oosterse Laagjes’. Het plangebied grenst in het oosten aan de rijksweg A29. Direct ten oosten van de A29 ligt een groot golfterrein. Aan de westkant loopt langs de A29 een hoogspanningsverbinding van noord naar zuid.