Het nabij gelegen windpark in de Westerse Polder is nu 20 jaar oud en aan vervanging toe. Het nieuwe windpark zal bestaan uit vijf grote moderne windturbines die in een lijn langs het profiel van de rand van de Hoeksche Waard volgen. Deze opstelling is landschappelijk het meest wenselijk en resulteert in de grootste afstand tot woningen. Onderzoeken naar flora & fauna, natuurbeschermdieing, geluidsemissie, slagschaduwhinder, veiligheid en aansluiting op het elektriciteitsnet geven een positief resultaat en tonen aan dat het nieuwe windpark goed kan worden ingepast en voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

Op dit moment wordt er druk gebouwd! De ‘oude’ windturbines zijn allemaal weggehaald en ook alle infrastructuur zoals het transformatorstation is gereed. Er wordt nu hard gewerkt aan de windturbines en de verwachting is dat het park in het voorjaar van 2021 gereed is.

Het hernieuwde Windpark Westerse Polder:

  • Heeft een vermogen van minimaal 20 MegaWatt (MW), tegen 3,5 MW voor het huidige windpark
  • Levert jaarlijks voor minimaal 20.000 huishoudens groene elektriciteit
  • Vermindert jaarlijks de uitstoot van CO2 met meer dan 41.000 ton
  • Draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van 90 MW windenergie in de Hoeksche Waard, 735,5 MW in de Provincie Zuid-Holland, 6.000 MW op land, 20% duurzame energie in 2020 in Europa.