Het nieuwe windpark bestaat uit vijf moderne windturbines die in een lijn het profiel van de rand van de Hoeksche Waard volgen. Deze opstelling is landschappelijk het meest wenselijk en resulteert in de grootste afstand tot woningen. Onderzoeken naar flora & fauna, natuurbescherming, geluidsemissie, slagschaduwhinder, veiligheid en aansluiting op het elektriciteitsnet tonen aan dat het windpark zorgvuldig is ingepast waarbij het voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

Windpark Westerse Polder:

  • Heeft een vermogen van 20 MegaWatt (MW)
  • Levert jaarlijks voor minimaal 20.000 huishoudens groene elektriciteit
  • Vermindert jaarlijks de uitstoot van CO2 met meer dan 41.000 ton
  • Draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstelling in de Hoeksche Waard, in de provincie Zuid-Holland, en zowel landelijk als binnen Europa.