Het nabij gelegen windpark in de Westerse Polder is nu 20 jaar oud en aan vervanging toe. Het nieuwe windpark zal bestaan uit vijf grote moderne windturbines. De vijf beoogde windturbines worden in een lijn langs de rand van de Hoeksche Waard geplaatst. Deze opstelling is landschappelijk het meest wenselijk en resulteert in de grootste afstand tot woningen. Onderzoeken naar flora & fauna, natuurbescherming, geluidsemissie, slagschaduwhinder, veiligheid en aansluiting op het elektriciteitsnet geven een positief resultaat en tonen aan dat het nieuwe windpark goed kan worden ingepast en voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

Het hernieuwde Windpark Westerse Polder:

  • Heeft een vermogen van minimaal 15 MegaWatt (MW), tegen 3,5 MW voor het huidig windpark
  • Levert jaarlijks voor minimaal 12.000 huishoudens groene elektriciteit
  • Vermindert jaarlijks de uitstoot van CO2 met meer dan 25.000 ton
  • Draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van 90 MW windenergie in de Hoeksche Waard, 735,5 MW in de Provincie Zuid-Holland, 6.000 MW op land, 20% duurzame energie in 2020 in Europa.