ie_banner1

Bedrijfsprofiel
Investement Engineering- IE investeert in, exploiteert en beheert windmolen projecten.
Daarnaast ontwikkelt IE nieuwe projecten in eigen beheer en met derden. Het herontwikkelen van bestaande locaties is een speerpunt activiteit.

Investment
De businesscase is het baken tijdens het proces van engineering tot realisatie van de investering.
Keuzes van een locatie, de park layout en het windturbine product in combinatie met het stroomcontract vormen bouwstenen voor een investering over een periode van 20 jaar.

Engineering
Het proces van ontwerp, inkoop en bouw wordt uitgevoerd in samenwerking met gespecialiseerde partijen. De ontwikkeling van een project tot de realisatie dekt een breed spectrum aan disciplines. Landschappelijke en maatschappelijke aspecten spelen daarin een rol van betekenis.